Αρχική2017-11-20T20:44:51+00:00

Σπουδές με Προσανατολισμό

Έναρξη εγγραφών εξαμήνου!

Μάθετε περισσότερα

Σπουδές στην Κύπρο εύκολα!

Επικοινωνία

Αίτηση

Επιβεβαίωση

Επίσκεψη

Σπουδάζω!

Δείτε ακόμα…

Διαδικασία Αίτησης
Σπουδές Εξ' Αποστάσεως
Υποδομές - Εργαστήρια
Δίδακτρα - Κόστος

Πανεπιστήμιο Frederick

Επίλεξε όποιο τμήμα επιθυμείς! Ενημερώσου από τον οδηγό σπουδών! Κάνε αίτηση και ξεκίνα να σπουδάζεις

Αναγνωρισμένο απο τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι

Το Πανεπιστήμιο Frederick ακολουθεί διεθνείς πρακτικές σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση του. Ανώτατο διοικητικό σώμα του Πανεπιστημίου είναι το Συμβούλιο το οποίο έχει την ευθύνη της διοίκησης για όλα τα μη ακαδημαϊκα θεμάτα. Το ανώτατο ακαδημαϊκό σώμα του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος. Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη των ακαδημαϊκών λειτουργιών του Πανεπιστημίου, δηλαδή της διδασκαλίας, των προγραμμάτων σπουδών, της προώθησης της επιστημονικής έρευνας και οποιαδήποτε άλλη ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Της Συγκλήτου προΐσταται ο Πρύτανης ο οποίος εκλέγεται από όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου μετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών που εκλέγονται από την φοιτητική κοινότητα.

Για την καλύτερη εμπειρία σας, η σελίδα αυτή χρησιμοποιεί cookies.