Δίδακτρα

Δίδακτρα και οικονομική στήριξη

Το Πανεπιστήμιο Frederick, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά σήμερα ο τόπος και κατανοώντας τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, αποφάσισε να προχωρήσει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 σε περαιτέρω μείωση διδάκτρων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick εφαρμόζει από την ίδρυσή του διαφανή και ξεκάθαρη διαδικασία για υπολογισμό των διδάκτρων. Ο υπολογισμός των διδάκτρων γίνεται με βάση τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, ECTS, και ανεξάρτητα των ωρών διδασκαλίας και άλλων παραμέτρων που οδηγούν σε ασάφεια ή σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος φοίτησης. Επιπλέον, δεν χρεώνονται πρόσθετα δίδακτρα για εργαστηριακές ασκήσεις και τα δίδακτρα είναι σαφώς καθορισμένα, ούτως ώστε ο κάθε φοιτητής να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ακριβή του δίδακτρα για όλα τα χρόνια της φοίτησής του.

Ο υπολογισμός με βάση τα ECTS είναι η διαχρονική και εκπεφρασμένη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την οποία με επανειλημμένες εκκλήσεις του ζήτησε από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια να εφαρμόζουν.

Δίδακτρα – Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Πρόγραμμα

 • Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
 • Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας κατευθύνσεις: α) Παραγωγή, β) Εκπαίδευση
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό στη Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
 • Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή

Κόστος

 • Αίτηση Εισδοχής/ Application Fee (καταβάλλεται μόνο μια φορά) 30 ευρώ
 • Δικαίωμα Εγγραφής/ Registration Fee (ανά εγγραφή κάθε εξάμηνο) 25 ευρώ
 • Τέλος Αργοπορημένης Εγγραφής / Late Registration Fee 5 ευρώ
 • Τέλος Χρήσης Τεχνολογίας (ανά εξάμηνο) 10 ευρώ
 • Αναλυτική Βαθμολογία (για κάθε επιπρόσθετο αντίγραφο) 5 ευρώ
 • Αίτηση Αποφοίτησης 50 ευρώ
 • Δικαίωμα Φοιτητικών Δραστηριοτήτων (ανά εξάμηνο) 20 ευρώ
 • Δικαίωμα 2ης εξεταστικής 75 ευρώ

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο Frederick επιβραβεύει την ακαδημαϊκή επίδοση και αριστεία με ειδικό πρόγραμμα υποτροφιών «Υποτροφίες κατά τη διάρκεια της Φοίτησης». Οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master του Πανεπιστημίου, συμμετέχουν αυτόματα στο πρόγραμμα υποτροφιών, με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση, χωρίς να χρειάζεται υποβολή αίτησης.

Υποτροφίες για Νέους Φοιτητές

Παρέχονται υποτροφίες σε νέους φοιτητές με βάση την επίδοσή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Υποτροφίες κατά τη Διάρκεια της Φοίτησης

Πολιτική του Πανεπιστημίου Frederick είναι να επιβραβεύει φοιτητές με βάση κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας. Το Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο διαθέτει ένα χρηματικό ποσό το οποίο διανέμει στους φοιτητές με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση, χωρίς αυτοί να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση.

Οικονομική Βοήθεια

Οικονομική βοήθεια παρέχεται σε:

 • Οικογένειες με οικονομικά προβλήματα. Φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση και βοήθεια. Μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση (με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία) για οικονομική στήριξη μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
 • Πολύτεκνες οικογένειες.
 • Αδέρφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο.

Αθλητικές Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές Αθλητικές Υποτροφίες, αναλόγως του επιπέδου του αθλητή/αθλήτριας και της προσφοράς τους με τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο.

Άλλες Υποτροφίες και Βραβεία

Στην προσπάθειά του το Πανεπιστήμιο να ενδυναμώσει τη σχέση του με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας, έχει επιτύχει τη συνεργασία με διάφορες εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίοι προσφέρουν υποτροφίες ή/και χρηματικά βραβεία ειδικά σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick με βάση ακαδημαϊκά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια. Επίσης, διάφοροι οργανισμοί ή/ και ιδιώτες προσφέρουν χρηματικά βραβεία σε τελειόφοιτους φοιτητές με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Σχετικές πληροφορίες για τις υποτροφίες και τα βραβεία ανακοινώνονται στις πινακίδες της Υ.Σ.Φ.Μ.

Κυβερνητικά Μέτρα Στήριξης Φοιτητών με Κοινωνικο-Οικονομικά Προβλήματα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθιερώσει κυβερνητικά μέτρα στήριξης τα οποία προσφέρονται κάθε χρόνο, μετά από σχετική αίτηση, σε Ευρωπαίους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το φοιτητικό πακέτο κάλυψε τα εξής ποσά για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

 • €1,800 για ενοικίαση διαμερίσματος (ανώτατο όριο κάλυψης)
 • €1,092 για σίτιση
 • €300 για αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων
 • €500 για αγορά ή αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (αυτό ισχύει μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές).

Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω υποτροφίες και βοηθήματα ισχύουν για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών.