Έναρξη εαρινού εξαμήνου

 • Έκπτωση 330€ για όλους με εγγραφή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 με την προυπόθεση να έχει γίνει και η κατάθεση της προκαταβολής των €500

 • Έκπτωση 5% στο σύνολο των διδάκτρων σε όσους ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες

  • κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  • ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού
  • τρίτεκνους ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών
  • πολύτεκνους ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών
  • μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή συγγενείς αυτών
  • περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων

Εγγραφές θα πραγματοποιηθούν και για όλα τα δια ζώσης προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με τα μαθήματα να ξεκινούν το εαρινό εξάμηνο του 2017 και όχι το χειμερινό εξάμηνο του 2017 (ετήσια δίδακτρα €6100 και επιπλέον €85 έξοδα εγγραφής). Ειδικά για τα δίδακτρα του πρώτου έτους, βάσει κοινονικοοικονομικών κριτηρίων, δύναται να παρασχεθούν σημαντικές εκπτώσεις (ΜΕΧΡΙ  ΚΑΙ 34% κατόπιν σχετικού αιτήματος, όπως ακριβώς έγινε και το προηγούμενο εξάμηνο).

Οι εγγραφές για το εξ  αποστάσεως προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων συνεχίζονται κανονικά έως 31/1/2017
(ετήσια δίδακτρα €5200 και επιπλέον €430 έξοδα εγγραφής). Για εγγραφές έως 31/12/2016, παρέχεται έκπτωση 10% στα δίδακτρα του πρώτου έτους, ανεξαιρέτως).  Για όσους φοιτητές έχουν ήδη εγγραφεί, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να τους εντάξει ΔΩΡΕΑΝ σε μια σειρά προπαρασκευαστικών μαθημάτων, αρχής γενομένης τη 1/11/2016  τα οποία θα ολοκληρωθούν περίπου στις 20/12/16 ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές  Φεβρουαρίου.

Οι εγγραφές για το εαρινό εξάμηνο 2017 έχουν ήδη ξεκινήσει. Εν συγκρίσει με το προηγούμενο εξάμηνο, οι εκπτώσεις για τα εξ αποστάσεως
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα ανέρχονται εφεξής κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% (για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων π.χ. κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ, τρίτεκνοι ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών κ.ο.κ. με δικαιολογητικά που βρίσκονται σε ισχύ) και υπολογίζονται στα δίδακτρα (€5400 για  όλα τα ΜΠΣ πλην του Ειδικής Εκπαίδευσης €5700). Για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν έως 31/12/2016 (να έχει γίνει και η κατάθεση της προκαταβολής των €500),  οι φοιτητές δεν επιβαρύνονται με τα έξοδα εγγραφής (€330).