Πανεπιστημιακή δομή

Κάντε κλικ για μεγένθυση

Οι σχολές μας

Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πτυχίο Φαρμακευτικής (Πενταετές Πρόγραμμα)
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Πενταετές Πρόγραμμα)
Πτυχίο Αρχιτεκτονικής (τετραετές Πρόγραμμα)
Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου
Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας
Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας και Εικόνα
Πτυχίο Ψυχολογίας
Πτυχίο Δημοσιογραφίας
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
Πτυχίο Νομικής
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
Γεωτεχνική Πετρελαίου
Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον
Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πτυχίο Πληροφορικής
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
Μηχανικής Υδρογονανθράκων
Πτυχίο Επιμετρητή Ποσοτήτων
Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών
Πτυχίο Μάρκετινγκ με Ψηφιακά Μέσα

Το Πανεπιστήμιο Frederick ακολουθεί διεθνείς πρακτικές σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση του. Το ανώτατο διοικητικό σώμα του Πανεπιστημίου είναι το Συμβούλιο το οποίο έχει την ευθύνη της διοίκησης για όλα τα μη ακαδημαϊκα θεμάτα.

Το ανώτατο ακαδημαϊκό σώμα του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος. Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη των ακαδημαϊκών λειτουργιών του Πανεπιστημίου, δηλαδή της διδασκαλίας, των προγραμμάτων σπουδών, της προώθησης της επιστημονικής έρευνας και οποιαδήποτε άλλη ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Της Συγκλήτου προΐσταται ο Πρύτανης ο οποίος εκλέγεται από όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου.  Σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου μετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών που εκλέγονται από την φοιτητική κοινότητα.

Δείτε επιπλέον

Αναγνώριση & Πιστοποίηση
Υποδομές - Εργαστήρια
Σπουδές Εξ` Αποστάσεως